Youth Boy's Teams : Group Match

PSPB 319 - THAKKAR Manav 2  
TELG 346 - LAHOTI Harshavardan 0