Youth Boy's Teams : Group Match

MHR B 252 - HARDIKAR Mandar 0  
GUJ 178 - SHAH Manush 3