Table 13 : Youth Boy's Teams

Group Match : Round 2

319 - THAKKAR Manav

346 - LAHOTI Harshavardan

PSPB

0

Set Won : 2

-----

11 : 2

11 : 8

TELG

0

Set Won : 0