Table 15 : Youth Boy's Teams

Group Match : Round 2

178 - SHAH Manush

252 - HARDIKAR Mandar

GUJ

0

Set Won : 3

-----

16 : 14

11 : 5

11 : 5

MHR B

0

Set Won : 0